U bent hier

Ziek zijn ... daar vraagt niemand om. Ziek zijn is soms heel zwaar om te dragen. Ook oud worden, je leeftijd ervaren, is niet zo vanzelfsprekend. Omgaan met de kwalen van je leeftijd, het falen van lichaam en geest, is toch wel een opgave.

De ziekenzalving wil dan ook een krachtige hulp zijn voor christenen die ziek zijn of door ouderdom verzwakt. En zieken zien we in de brede zin van het woord: mensen die het moeilijk hebben met het anders zijn of worden van lichaam en geest. Daarom is de ziekenzalving al lang niet meer hetzelfde als de “berechting” of het toedienen van de laatste sacramenten. Het is beter niet te wachten tot het laatste ogenblik, maar in samenspraak met de zieke dit moment te plannen. De aanwezigheid van familie kan dit moment nog sterker maken.

De ziekenzalving bestaat uit deze symbolen :

Er is de "handoplegging" die er ons aan herinnert hoe Jezus de hand reikt aan hen die ziek zijn en die Hij met Zijn liefde kracht en sterkte geeft.

Er is het "symbool van het licht“ dat verwijst naar Jezus die zei : 'Ik ben het licht voor de wereld'. Hij wil licht zijn voor hen die omwille van lijden en pijn moeilijk de weg kunnen vinden.

Er is het symbool van de "olie "dat verwijst naar Jezus' goedheid en liefde, die verzacht en geneest. Zalven met olie is zieken nabij komen, in Jezus' naam, om hen hoop en toekomst te schenken.

Indien u de ziekenzalving wenst te ontvangen kan u contact opnemen met de priester of coördinator. In dringende gevallen, als de priester niet aanwezig is, spreekt de diaken of gebedsleider een gebedszegen uit.  

Sommige parochies organiseren, via ziekenzorg of/en de parochie, een gemeenschappelijke ziekenzalving. In het Sint-Jozefziekenhuis is er een pastorale dienst die deze zorg opneemt.

Meer informatie? http://www.gezinspastoraal.be/320