U bent hier

Hebben we dit (nog) nodig? Een vergeten sacrament ? Het is in elk geval een sacrament dat een beetje ‘in onbruik’ geraakt is.

“Maar ik, ik leid een zondig leven, ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil.” Naar Paulus, in zijn brief aan de Romeinen (7, 14 tot 19)

Soms is het leven moeilijk, we maken al eens verkeerde keuzes of houden niet genoeg rekening met anderen en kwetsen hen. Soms is het zwaar om dragen, hindert de pijn ons.  Dan kan je je verzoenen met God, dan reikt Jezus je zijn hand, het is aan jou om erop in te gaan.

Namens Jezus Christus spreekt de priester de vergeving uit over wat jij belijdt, over je zonden, over dat waarvoor jij berouw toont. Het is Christus zelf die ons vergeeft en ons steeds weer nieuw op weg laat gaan, lichter en blijer dan voorheen.

Ter voorbereiding op Pasen, vieren we dit sacrament van de verzoening samen, maar je kan ook bij een priester terecht voor een individuele biecht.