U bent hier

Er is geen woord dat kan zeggen hoeveel ik je mis
Geen gebaar dat dit kan uitleggen

Het grote afscheid van een geliefde

In dit moment heb je het moeilijk, je voelt je verdrietig: hij of zij die je lief is, is gestorven. De kerkgemeenschap leeft met je mee in deze moeilijke tijd en opent haar huis voor jou.

Die kerkgemeenschap ontvangt je in het huis waar zij altijd opnieuw samenkomt: de kerk. In dit huis van de Kerk kun je je dierbare jouw liefde betuigen en zijn of haar leven in dankbare herinnering brengen.

Het kerkgebouw is niet alleen het huis van de kerkgemeenschap. Het is ook het huis van God. Daar laat Hij Zijn Woord van troost en hoop klinken.
Samen met allen die om je geliefde treuren, kun je je tot God wenden, Hij die de harten doorgrondt en weet wat er in de mens omgaat.

De viering in de kerk is een getuigenis van hoop, een bevestiging van de liefde die niet vergaat en van de waardigheid van de mens over de dood heen. Zij is een uiting van het geloof dat het aardse leven weliswaar ophoudt bij de dood, maar dat de mens opgewekt wordt door God tot een nieuw leven waar tranen worden weggewist en de dood niet meer zal zijn.

Het moment van de uitvaart vastleggen

De uitvaartverzorger die je kiest, neemt contact op met het secretariaat via de gsm, het centrale meldpunt waarop alle uitvaarten van de pastorale zone Bornem en Sint-Amands vastgelegd worden.

De vrijwilliger die de uitvaartverzorger te woord staat, kan onmiddellijk bevestigen of de uitvaart in de gekozen kerk kan plaatsvinden en om hoe laat.

Dit laat toe om onmiddellijk de overlijdensberichten (doodsbrief) op te stellen.

De voorganger voor deze viering wordt aangesproken naargelang de mogelijkheden. Er staan pastores, diakens en gebedsleiders ter beschikking om deze gelovige uitvaart op een passende wijze voor te gaan.

Gekwalificeerde familieleden of kennissen van de overledene kunnen eveneens voorgaan na contact met de priester of coördinator of zijn vervanger op dat moment.

Het gewone uur van een uitvaart is 10.00 uur.

De uitvaart heeft steeds plaats in de vorm van een woorddienst in ons decanaat. deze kan op het overlijdensbericht aangekondigd worden als "christelijke uitvaartliturgie".

De plaatselijke gemeenschap gedenkt de overledene tijdens een eucharistieviering. Dit is een gebaar van onze zone. Dit geeft tevens de kans aan wie niet op de uitvaart aanwezig kon zijn, op een gelovige wijze je geliefde te gedenken.

De normale plaats voor kerkelijke uitvaartliturgie is de parochiekerk.