U bent hier

… ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.

 

Op een bepaald moment besluit je om samen door het leven te gaan en kies je voor een huwelijk. Als christen kan je deze verbintenis ook bevestigen in de kerk. In deze viering beloven jullie mekaar trouw, voor jullie getuigen, voor jullie familie en vrienden, voor de hele kerkgemeenschap en voor God.

Wat moet je doen?

De aanvraag gebeurt op het secretariaat. Doe dit ongeveer een jaar voor de geplande huwelijksdatum. Je kan hiervoor langsgaan op het secretariaat of het inschrijvingsformulier invullen op deze site.
De keuze van de kerk, de datum en het uur worden genoteerd. Later krijg je nog een bevestiging. Let op: de kerk van Mariekerke is enkel beschikbaar het weekend van de eerste en de derde zondag van de maand.

Elk jaar is er in februari een verloofdendag. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Noteer alvast de datum voor 2024: zaterdag 17 februari 2024 in de Abdijkerk te Bornem.

Het in orde maken van de kerk waar de viering plaats heeft, spreek je af met de contactpersoon van de plaatselijke gemeenschap. Enkele afspraken kan je alvast nalezen op de bladzijde 'Huwelijk praktisch'.

Praktisch:

Inschrijvingsformulier
Bijdrage voor een kerkelijk huwelijk : 300 euro

Trouwen voor de kerk, een praktische wegwijzer : https://www.kerknet.be/sites/default/files/Trouwen_voor_de_Kerk_leesversie.pdf
Voorbereiden van je viering : http://www.gezinspastoraal.be/295/huwelijksvoorbereiding
Veel gestelde vragen : http://www.gezinspastoraal.be/293/huwelijksvoorbereiding/veelgestelde-vragen/faq-huwelijksvoorbereiding

De huwelijksviering: trouwen voor de Kerk (website Kerknet)

Huwelijksjubileum

Een huwelijksjubileum kan ook in de kerk gevierd worden, neem hiervoor contact op met de pastoraalcoördinator.

 

Dankviering

Niet in alle omstandigheden kan een kerkelijk huwelijk gesloten worden. Toch willen we mensen de kans geven om hun dank voor hun (nieuwe) relatie voor God te brengen.  Neem hiervoor contact op met de pastoraalcoördinator.