U bent hier

DIACONIE

Wij willen meer doen…diaconie.jpg


"Er was eens een man die op reis ging van Jeruzalem naar Jericho.
Onderweg werd hij overvallen door rovers.
Ze namen zijn geld af, sloegen en mishandelden hem.
Dan lieten ze hem liggen.
Er kwam een priester langs. 
Hij zag de gewonde man liggen, maar liep verder.
Dan kwam er een leviet, een ijverige tempelbediende, langs.
Ook hij zag de gewonde man liggen, maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam er een Samaritaan langs.
De joden vonden Samaritanen geen goede mensen,
omdat ze zogezegd geen goede gelovigen waren.
Maar de Samaritaan stopte, en kreeg medelijden met hem.
Hij verzorgde zijn wonden, en zette hem op zijn eigen ezel.
Hij bracht hem naar een herberg, en zei tegen de waard:
"Hier is geld, verzorg deze man heel goed."
Jezus vroeg:
"Wie van de drie was goed voor de gewonde?"
Iemand antwoordde:
"Degene die hem verzorgd heeft."
Jezus zei:
"Doe dan vanaf nu zoals de Samaritaan en zorg goed voor je naaste."

Lc 10, 25-37

 

Kerk Klein-Brabant stelt zich tot doel om een deel van hun gelden te reserveren voor mensen in nood.

Het parochiecentrum ‘Gildenhuis’ schenkt bij elke verhuring voor feestjes vijf euro aan ‘De Schakel vzw’, een plaatselijke organisatie van en voor mensen in armoede.

Onze parochies sponsoren wekelijkse de broodmaaltijd die georganiseerd wordt door De Schakel vzw in Puurs.

Ook de vormelingen organiseren geregeld een actie ten voordele van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Onze zone verdubbelt het bedrag van de opbrengst.

In het verleden betaalden we het vervoer van meubelen voor vluchtelingen, boeken voor kansarme leerlingen, het kamp van de jeugdbeweging, ... 

 

DIACONIE, WE WILLEN MEER DOEN…

Graag doen we een oproep naar alle mensen uit onze zone.

Laat ons weten hoe onze parochies mensen die er nood aan hebben financieel kunnen steunen.

Welke acties willen we financieel steunen?

  • De acties moeten rechtstreeks ten goede komen aan mensen die het nodig hebben.

  • de acties/projecten moeten kenbaar kunnen gemaakt worden via pers en sociale media

  • de acties moeten in onze nabijheid zijn of mensen van wij ons moeten er nauw verwant mee zijn.

Voorstellen zijn welkom:

  • via mail secretariaat@kerkkleinbrabant.be

  • via de website kerkkleinbrabant.be (doorklikken naar Bornem en Sint-Amands)

  • op het secretariaat, Kardinaal Cardijnplein 7 in Bornem of Beiaardhof 3 bus 1 in Puurs-Sint-Amands.

We kijken alvast erg uit naar uw (re)actie !

Hartelijk dank daarvoor !

Kerk Klein-Brabant