U bent hier

De aangestelde voorganger maakt een afspraak met de familie voor een rouwbezoek. Hij of zij komt op dat moment namens de parochie en haar priester hun christelijk meeleven betuigen.

De voorganger zal niet onmiddellijk contact met u nemen. Er zijn zoveel praktische regelingen te treffen dat wij u daartoe eerst de kans bieden. Bent u nog niet gecontacteerd en wenst u toch te weten wie de voorganger is en hem of haar vlugger te ontmoeten, dan kan u contact nemen met het secretariaat (zie contacten).

De aangestelde voorganger is de eindverantwoordelijke voor de viering.

Persoonlijke inbreng kan voor zover deze past in het kader van een christelijke uitvaartliturgie.

Elke persoonlijke inbreng (gebeden, teksten, afscheidswoordjes…) wordt daarom steeds met de voorganger op voorhand overlopen. Familieleden kunnen eventueel de afgesproken teksten ook voorlezen. De plaats van de eigen inbreng in de viering wordt tevens in overleg met de voorganger vastgelegd.

Soms kan deze inbreng met een gebaar gebeuren. Zo wordt in elke uitvaartliturgie het licht van de paaskaars bij de kist of de urne van de overledene gebracht. Dit kan eventueel gebeuren door kinderen of kleinkinderen, door petekinderen…

U als familie bepaalt zelf wie er bij de begroeting staat. Hier wordt vandaag de dag geen onderscheid meer gemaakt tussen man en vrouw.

Hoe en waar u als directe familie vooraan plaatsneemt, wordt best vooraf door u als familie afgesproken.

Elke parochiekerk heeft eigen mogelijkheden wat de muzikale inbreng bij de viering betreft.

In sommige parochiekerken is een begrafeniskoor beschikbaar. Er kan een organist voorzien worden. Andere mensen kiezen voor andere muzikale begeleiding.

Gelieve wel op te passen met het gebruik van CD’s. Ook zij moeten net als de teksten passen in het kader van een christelijke uitvaartliturgie en dienen niet alleen het persoonlijke karakter van de uitvaart te onderlijnen. Het is goed om bij anderstalige liedjes de betekenis van de tekst toch na te gaan.

Wees sober met afscheidswoordjes. Vermijd te lange teksten, herhalingen of lange anekdotische verhalen. Voor dankwoordjes van verenigingen, collega’s, buren….geldt hetzelfde. Deze worden eveneens ten laatste op de dag vóór de uitvaart aan de voorganger voorgelegd.

De bijdrage voor een kerkelijke uitvaart (300 euro) wordt doorgerekend via de onkostennota van de uitvaartverzorger. Hij schiet dit bedrag voor.