U bent hier

Samen met het doopsel en de eerste communie, behoort het vormsel bij de initiatiesacramenten. Deze sacramenten initiëren je, ze maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het vormsel gebeurt in dezelfde viering als en na de hernieuwing van de doopbeloften of de plechtige geloofsbelijdenis. 

Voorbereiding.

Indien jullie voor en samen met je kind het vormsel wensen in 2018, is het goed om dit samen met de geloofsgemeenschap voor te bereiden. Dit vraagt dat ook de ouders zich engageren om zich samen met hun kind op dit sacrament voor te bereiden.

Indien u interesse heeft, nodigen we u en uw kind uit voor een informatiemoment, waar we de werkwijze zullen uitleggen.

Er zijn twee mogelijkheden :

- op dinsdag 30 mei 2017 om 20.00 uur in de Sint-Amanduskerk, Kerkstraat 18 te Sint-Amands of

– op woensdag 7 juni 2017 om 20.00u in de Sint-Bernarduskerk, Kloosterstraat 71 te Bornem

U kan dan rustig de tijd nemen tijdens de vakantie om te beslissen of u al dan niet instapt. Inschrijven moet gebeuren voor 15 september 2017. 

De ouders en kinderen die inschrijven, worden In de tweede helft van september 2017uitgenodigd op een startmoment, waar de nodige afspraken gemaakt worden. 

Data van de vormselvieringen 

Van zodra de data voor volgend jaar bekend zijn, worden deze meegedeeld via onze kanalen en de school. Meestal niet voor juni. Indien de nieuwe data nog niet op de website staan, zijn ze nog niet bekend.

Meer informatie ? www.gezinspastoraal.be  of of via kerknet.be