U bent hier

  

 KERSTVIERINGEN 2017

 

Zaterdag 16 DECEMBER 2017

18 uur

Kerststallentocht: vertrek aan zaal de Wateringe in Hingene (Beekje 25), aankomst in de kerk. Daar is een kaarsjeslabyrint opgesteld en wordt een kerstverhaal verteld.

 

Zondag 24 DECEMBER 2017 - Vooravond van Kerstmis

18 uur

Kerstviering in Sint-Lambertuskerk te Eikevliet: viering met medewerking van het Vocaal Kwartet o.l.v. van Bart Jacobs en de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia o.l.v. Ivo Hendrickx

24 uur

Middernachtviering in Sint-Bernarduskerk - Abdij te Bornem: viering met medewerking van het Sint-Bernarduskoor o.l.v. Raf Vandermeulen

24 uur

Middernachtviering in Sint-Stefaankerk te Hingene: viering met medewerking van Hisiste o.l.v. An Janssens. Daarna zullen de Chiromeisjes en -jongens ons verwennen met jenever en glühwein. 

24 uur

Middernachtviering in Sint-Jankerk te Oppuurs: viering opgeluisterd door Hendrik De Bruyn en Nele Peeters.

 

Maandag 25 DECEMBER - Kerstmis

9.30 uur

Kerstviering in Sint-Margaretakerk te Wintam: viering met medewerking van het Sint-Gregoriuskoor o.l.v. Germain Moeyens.

9.30 uur

Kerstviering in Sint-Annakerk te Weert.

9.30 uur

Kerstviering in Sint-Stefaankerk te Lippelo: viering met medewerking van de communicanten en de school om het kersttafereel uit te beelden.

11 uur

Kerstviering in O.L.V. en Sint-Leodegariuskerk te Bornem: viering met medewerking van het Sint-Ceciliakoor

11 uur

Kerstviering in Onze Lieve Vrouw-kerk te Mariekerke

11 uur

Kerstviering in Sint-Amanduskerk te Sint-Amands: viering met medewerking van het parochiaal gelegenheidskoor en jeugdkoor Thuma Mina.

 Wat met uw kerkgebouw?

In kader van het op te maken kerkenplan starten we met de eerste samenkomsten omtrent de lokale kerkgebouwen. We starten hiermee op 18 december in Eikevliet om 19.30 u in het lokale kerkgebouw zelf. Deze avond wordt geleid door de erfgoedcoördinator van de intercommunale Igemo

Het is de bedoeling om te luisteren naar wat we met het kerkgebouw kunnen aanvangen in de nabije toekomst. Voor de meeste kerken zoeken we naar een ‘nevenbestemming’. Dit betekent dat we de erediensten nog willen laten doorgaan, maar daarnaast een bestemming zoeken die we daarmee kunnen combineren. Op die manier wordt het kerkgebouw ook buiten de weekends gebruikt. Indien we op een redelijke termijn geen goede nevenbestemming vinden zullen we de kerk moeten herbestemmen. We zoeken bij dit alles in de eerste plaats naar socio-culturele activiteiten zodat het kerkgebouw een gemeenschapsfunctie kan invullen die nuttig of nodig is voor de plaatselijke bevolking.

Met de voorstellen die geformuleerd worden zal nadien, rond elk kerkgebouw afzonderlijk, zich een stuurgroep hierover buigen en met een concreet voorstel komen dat later opnieuw zal voorgelegd worden aan de lokale bewoners.

Iedereen is van harte welkom! Mocht u niet kunnen aanwezig zijn en toch een voorstel willen formuleren, dan kan je dit altijd laten weten aan de voorzitter van de kerkfabriek: Eugeen Van lent op volgend mailadres eugeen.vanlent@gmail.com of telefonisch via 0472 66 40  83.

 

5de zondagviering DEF.affiche jaarplanning.jpg

 

babbelkot 8.jpg

Babbelkot... elke eerste maandag van de maand tijdens de wekelijkse markt: een goeie babbel bij een tas koffie, tijd om te ont-moeten want ontmoeten verbreedt je gezichtsveld en je wereld, het verrijkt je leven. Verwondering, stil worden, dankbaar zijn, tonen van oprechte interesse in de ander,... alleen zo kom je dicht bij iemands verhaal. En uiteindelijk draagt iedereen een verhaal met zich mee dat het waard is om beluisterd te worden. Een échte ontmoeting laat sporen na. Welkom!

 

DIACONIE, WE WILLEN MEER DOEN…

Graag doen we een oproep naar alle mensen uit onze parochies.diaconie.jpg

Laat ons weten hoe onze parochies mensen die er nood aan hebben financieel kunnen steunen.

Welke acties willen we financieel steunen?

  • De acties moeten rechtstreeks ten goede komen aan mensen die het nodig hebben.

  • de acties/projecten moeten kenbaar kunnen gemaakt worden via pers en sociale media

  • de acties moeten in onze nabijheid zijn of mensen van wij ons moeten er nauw verwant mee zijn.

Voorstellen zijn welkom:

  • via mail inge@kerkkleinbrabant.be

  • via de website kerkkleinbrabant.be (doorklikken naar Bornem en Sint-Amands)

  • op het parochiesecretariaat, Kardinaal Cardijnplein 7 in Bornem (03/889.06.42).

Voor meer informatie, klik hier.

 

 

folder per datum 21 11 2017.jpg

Noteer alvast ook volgende data: 07/02/2018 en 19/04/2018

 

 

Kindvriendelijke_vieringen_uitnodiging_.jpg

 Meer info : klik hier 

 

 

 

affiche tentoonstelling kerk.jpg

 

KERKENPLAN BORNEM lees hier

KERKENPLAN SINT-AMANDS ​lees hier

Foto's facebook logo.jpg