U bent hier

Sint-Stefaan - Lippelo

Ankerpersoon

Ann Achten, Wipheide 25, GSM: 0478/96.27.15, e-mail: Deboeck-achten@skynet.be

Misintenties

Norbert Borghmans, Lippelodorp 44, tel: 052/47.40.02, e-mail: Norbert.borghmans@gmail.com

Kerk

Lippelodorp 36.

Open zaterdag van 18.00 u. tot 20.00 u.

Parochiezaal

Parochiecentrum Lippelo, Broekstraat  22.

Verantwoordelijke: Karel De Mul, kareldemul@hotmail.com