U bent hier

Stem voor jongeren.jpg

 

Misdienaar worden, iets voor jou?

Zit je niet graag stil tijdens de mis? Wil je de priester graag helpen? Heb je voeling met liturgie? Dan is misdienaar worden zeker iets voor jou!

Misdienaars, of met een moeilijker woord ook wel 'acolieten' genoemd, zijn er om de priester te helpen bij de eucharistievieringen, dopen, uitvaarten en huwelijken. Niet onbelangrijk dus! Want door hun hulp zijn deze vieringen net iets meer verzorgd en heeft de priester zijn handen vrij om de eucharistieviering met nog meer godsvrucht voor te gaan. Op de belangrijke momenten in de eucharistieviering zorgen zij er voor dat de aandacht hier naar toe getrokken wordt.

Wat moet je als misdienaar doen?
Wel, eigenlijk is dat heel eenvoudig. Net als de mensen in de kerk kan je gewoon mee bidden, luisteren, zingen en te communie gaan. En op de belangrijke momenten moet je enkele taakjes uitvoeren. Je draagt een kaars, maakt wierook, rinkelt met de bel wanneer de mensen moeten recht staan of brengt brood en wijn (offergaven) naar het altaar.

Lijkt dit iets voor jou? Ja? Neem dan contact op met inge@kerkkleinbrabant.be om verder af te spreken!

 

Waar vind je als jongere van Klein-Brabant een gemeenschap waar je samen met leeftijdsgenoten op stap kan gaan, in de geest van Christus?

Plusserswerking

pluswerking.jpg

In Klein-Brabant is een plussersgroep actief : jongeren die op hun heel eigen manier bezig zijn met geloven en vooral samen veel plezier maken en allerlei activiteiten organiseren. Meer weten? Neem een kijkje op de website http://plusserskb.wix.com/plus

 

Jeugdkoor Thuma Mina

Logo Thuma Mina (nieuw).jpg

Thuma Mina is …

· Een parochiaal kinder- en jeugdkoor

· Een enthousiaste groep kinderen en jongeren die graag zingen en ervan genieten

· Al meer dan 10 jaar een vaste waarde in de parochie Sint-Amands

Thuma Mina

· Repeteert zondag van 9.30u tot 10.30u in de kerk van Sint-Amands

· Doet af en toe optredens

· Doet mee aan samenzangavonden met andere koren

· Luistert de kindvriendelijke vieringen op, zingt in communievieringen, met Kerstmis, Pasen, ...

· Maakt leuke uitstappen, gaat jaarlijks op weekend

· Zingt wel eens op verplaatsing

Thuma Mina zoekt …

… kinderen/jongeren vanaf 7 jaar die graag zingen in een leuk, enthousiast en gezellig koor willen stappen

Iets voor jou denk je?

Laat het ons weten. Je bent van harte welkom !!!

Meer info:

Koen Jacobs

0499 552 903

JeugdkoorThumaMina@gmail.com

Facebookpagina http://www.facebook.com/JeugdkoorThumaMinaSintAmands

Hieronder nog andere mogelijkheden

Jeugdbewegingen

-  Chiro Bornem www.chirobornem.be

-  Chiro Don Bosco Branst www.chirobranst.be

-  Chirojongens Sint-Stefanus Hingene www.chirojongenshingene.tk

-  Chiromeisjes Hingene  www.chiromeisjeshingene.be

-  Chiro Oppuurs www.chirooppuurs.be

-  Chiromeisjes Oppuurs www.chirooppuurs.be

-  Chiro Lippelo www.chirolippelo.be 

-  Chirojongens Sint-Amands www.chirosintamands.be

-  Chiromeisjes Sint-Amands www.chirosintamands.be

-  KAJ Bornem www.kajbornem.be

-  KLJ Oppuurs www.kljoppuurs.be

-  Scouting Bornem www.scoutingbornem.be

-  JH Den Halm Oppuurs

-  JH Kadee Bornem www.jhkadee.be 

Gelovige jongeren in Vlaanderen

Jongerenpastoraal Vlaanderen www.ijd.be

IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen, gelooft dat het christendom een reële bijdrage levert tot het persoonlijke en collectieve geluk van mensen. Daarom wil IJD katholieke jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen en doen groeien.

Deze jongerenpastoraal biedt jonge mensen een christelijk antwoord op hun zinvragen aan. Dit gebeurt in wederzijdse dialoog. De Bijbel is hiervoor de belangrijkste inspiratiebron.

IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen. We hopen dat deze jongeren uiteindelijk vanuit een eigen weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid van anderen geëngageerd kunnen bijdragen tot de opbouw van een samenleving gekenmerkt door pluraliteit.

Taizé-gemeenschap www.taize.fr/nl

Taizégebed

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.

Sommige broeders wonen in achtergebleven gebieden van de wereld. Zij willen daar getuigen van vrede zijn en mensen die het moeilijk hebben terzijde staan. In kleine fraterniteiten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika delen de broeders de levensomstandigheden van de buurtbewoners. Ze proberen liefde uit te stralen onder de armen, straatkinderen, gevangenen, stervenden, bij hen die diep geraakt werden door relatiebreuken of die in de steek gelaten werden.

In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen. Zusters van St. Andreas, een internationale katholieke gemeenschap die meer dan zeven eeuwen geleden gesticht werd, zusters Ursulinen uit Polen en zusters van St. Vincent de Paul nemen een deel van de taken op zich bij de ontvangst van de jongeren.

Er komen ook kerkleiders naar Taizé. Zo ontving de gemeenschap paus Johannes Paulus II, vier aartsbisschoppen van Canterbury, oosters-orthodoxe metropolieten, de veertien lutherse bisschoppen van Zweden en talloze dominees en pastors uit heel de wereld.

Vanaf 1962 zijn broeders en jongeren die door Taizé gestuurd werden, heel onopvallend op en neer gereisd naar Oost-Europa, om de mensen nabij te zijn die hun land niet uit konden gaan.