U bent hier

Eerst en vooral wensen we jullie  proficiat met het voornemen om voor de Kerk te trouwen. Om jullie huwelijksdag zo vlot mogelijk te laten verlopen, gelden enkele afspraken. We vragen deze te respecteren.

Om een idee te hebben van de omgeving, de sfeer en het interieur van de kerk die jullie kozen, nodigen we jullie  uit een kijkje te komen nemen. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van de 16 plaatselijke gemeenschappen met elk hun contactpersoon.

Uiteraard zijn jullie ook op andere momenten steeds van harte welkom.

Een huwelijk is een sacrament, een engagement, waarbij jullie een levenslange belofte van trouw aan elkaar geven, in aanwezigheid van God en de gemeenschap. Daarom wordt er respect voor het kerkgebouw gevraagd.

In de kerk is er een beperkte bloemenversiering voorzien. Indien jullie meer bloemen wensen dienen jullie daar uiteraard zelf voor te zorgen. Het altaarstuk blijft, als offergave, na de huwelijksviering in onze kerk. Onze kerk valt op door haar sober interieur, dit vraagt dan ook een beperkte versiering. Enkel aan de stoelen kunnen bloemstukjes bevestigd worden en niet aan zuilen, wanden en dergelijke. Gelieve hier rekening mee te houden.

De stoelen kunnen in beperkte mate verplaatst worden. Vb.: de stoelen waarop de ouders, broers, zussen,…  zitten kunnen in een halve cirkel geplaatst worden.

Voor de muzikale omlijsting van de viering ben je vrij. Live muziek en samenzang dragen onze voorkeur weg aangezien ze sterker bijdragen tot het vierend samenzijn dan een cd. Kiezen jullie toch voor muziek op cd, dan test je dit best vooraf op de muziekinstallatie in de kerk.  

Niet alle  parochies beschikken  over een rode loper. Indien jullie dit echter wensen, dan moeten jullie daar zelf voor zorgen. 

Fotografen komen niet mee achter het altaar staan en nemen geen foto’s tijdens de homilie en de communie. Ze vragen ook niet tijdens de viering aan mensen om te poseren. Maak vooraf  duidelijke afspraken!

Vergeet zeker het trouwboekje en de ringen niet.

Rijst is een voedingsmiddel waar veel mensen nood aan hebben. Wij vinden het zonde om dat zomaar op straat te gooien. Tevens zorgt dit ook voor extra werk voor onze vrijwillige poetsploeg.

Het koppel en de voorganger bekijken samen de inhoud van de huwelijksviering. Als jullie een boekje maken, bezorg je best ook een exemplaar aan de aanwezige vrijwilliger.

Op de dag van de plechtigheid is de kerk  maximum 1 uur voor de viering open.

De prijs voor een huwelijksviering is door het bisdom vastgelegd en bedraagt 300 euro. Het bedrag dient ten laatste twee weken voor het huwelijk overgeschreven te worden op het rekeningnummer van de parochie.  Gelieve bij de betaling jullie namen en de huwelijksdatum te vermelden.

Maar vooral wensen wij jullie heel veel geluk in het leven en een unieke herinnering aan die eerste dag, het prille begin  ….