U bent hier

DIACONIE

Wij willen meer doen…diaconie.jpg


"Er was eens een man die op reis ging van Jeruzalem naar Jericho.
Onderweg werd hij overvallen door rovers.
Ze namen zijn geld af, sloegen en mishandelden hem.
Dan lieten ze hem liggen.
Er kwam een priester langs. 
Hij zag de gewonde man liggen, maar liep verder.
Dan kwam er een leviet, een ijverige tempelbediende, langs.
Ook hij zag de gewonde man liggen, maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam er een Samaritaan langs.
De joden vonden Samaritanen geen goede mensen,
omdat ze zogezegd geen goede gelovigen waren.
Maar de Samaritaan stopte, en kreeg medelijden met hem.
Hij verzorgde zijn wonden, en zette hem op zijn eigen ezel.
Hij bracht hem naar een herberg, en zei tegen de waard:
"Hier is geld, verzorg deze man heel goed."
Jezus vroeg:
"Wie van de drie was goed voor de gewonde?"
Iemand antwoordde:
"Degene die hem verzorgd heeft."
Jezus zei:
"Doe dan vanaf nu zoals de Samaritaan en zorg goed voor je naaste."

Lc 10, 25-37

 

Vorig jaar stelden de parochies van Bornem en Sint-Amands zich tot doel om een deel van hun gelden te reserveren voor mensen in nood.

Zo schenkt parochiecentrum ‘Gildenhuis’ sinds begin dit jaar bij elke verhuring voor feestjes vijf euro aan ‘De Schakel vzw’, een plaatselijke organisatie van en voor mensen in armoede. De teller staat momenteel op 50 verhuringen, dus dit jaar ontvangt deze organisatie minstens 250 euro.

Onze parochies sponsoren sinds februari de wekelijkse broodmaaltijd die georganiseerd wordt door De Schakel vzw in Puurs.

Vorig schooljaar organiseerden de vormelingen een pannenkoekenverkoop ten voordele van de actie 12/12. Onze parochies verdubbelden het bedrag van de opbrengst.

Recent sponsorden we de Refugee Walk, georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, via een team van Oxfam Wereldwinkel Puurs waaraan Ilse Huyghe, een van onze medewerkers, deelnam.

Eerstdaags betalen we het vervoer van meubelen voor vluchtelingen die nood-gedwongen moeten verhuizen.

 

DIACONIE, WE WILLEN MEER DOEN…

Graag doen we een oproep naar alle mensen uit onze parochies.

Laat ons weten hoe onze parochies mensen die er nood aan hebben financieel kunnen steunen.

Welke acties willen we financieel steunen?

  • De acties moeten rechtstreeks ten goede komen aan mensen die het nodig hebben.

  • de acties/projecten moeten kenbaar kunnen gemaakt worden via pers en sociale media

  • de acties moeten in onze nabijheid zijn of mensen van wij ons moeten er nauw verwant mee zijn.

Voorstellen zijn welkom:

  • via mail inge@kerkkleinbrabant.be

  • via de website kerkkleinbrabant.be (doorklikken naar Bornem en Sint-Amands)

  • op het parochiesecretariaat, Kardinaal Cardijnplein 7 in Bornem (03/889.06.42).

We kijken alvast erg uit naar uw (re)actie !

Hartelijk dank daarvoor !

De parochies van Bornem en Sint-Amands

Kardinaal Cardijnplein 7

2880 Bornem