U bent hier

broederlijk delen.jpg

 

Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet tegen armoede en onrecht in dertien verschillende landen. Dit doet Broederlijk Delen samen met 170 partnerorganisaties.

Als pastorale zone steunen we de acties van Broederlijke Delen. We schenken koffie tijdens enkele koffiestops, er is een culinair solidair ontbijt en we vragen aandacht voor de derde wereld in de vieringen tijdens de vasten. Voor de jongeren van de catechesewerking organiseren we een dag rond Broederlijk Delen in de vasten. Jaarlijks organiseren we ook een animatieavond.

Broederlijk Delen is ontstaan op vraag van de Belgische bisschoppen. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een solidariteitsbeweging die mensen in Noord en Zuid verbindt en tegelijk actief investeert in ontwikkeling en armoedebestrijding in het Zuiden. Onze visie op ontwikkeling stelt de menselijke persoon in al zijn dimensies centraal. Want ontwikkeling heeft niet alleen te maken met instellingen of structuren, maar ook met concrete menselijke keuzes vanuit specifieke waarden. Ontwikkelingssamenwerking zonder waarden bestaat voor ons niet.

Deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken op het terrein. Zo richten wij ons tot de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk kleine boeren, inheemse vrouwen, kinderen en jongeren. Bovendien vertrekken wij vanuit het talent dat ter plaatse aanwezig is, met respect voor de lokale cultuur.

Onze jaarlijkse campagne heeft plaats tijdens de vasten. Dit is voor ons de ideale periode om onze zaken op orde te brengen en alle ballast overboord te gooien; om wat we te veel hebben te delen met degenen die minder hebben, om stil te staan bij onze eigen materialistische levenswijze. We laten ons daarbij inspireren door onze partnerorganisaties in het Zuiden. Van hen leren we tot harmonie te komen, met onze medemensen, met de natuur, met God.

Meer informatie op www.broederlijkdelen.be